FR

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

U bent gebruiker van dienstencheques

U bent een erkende onderneming

heropstart-activiteiten-1.jpg
Naar alle nieuwsberichten
28 maart 2024 WOW : Steun de opleiding van je huishoudhulp! “De opleiding van je huishoudhulp garandeert hun welzijn en draagt bij aan jouw tevredenheid”.

De huishoudhulpen zijn veel meer dan alleen maar schoonmakers. Hun essentiële rol gaat... Meer zien

Terug

26 mei 2020

Heropstart van de dienstencheque-activiteiten

De activiteiten worden langzaam weer opgenomen na een tijdelijke stopzetting van een groot gedeelte van de sector vanwege de gezondheidscrisis.

Om de verspreiding van het virus verder in te dijken, mogen arbeidsprestaties in het kader van het dienstenchequesysteem worden verricht op voorwaarde dat verschillende “barrière-handelingen” in acht worden genomen. Dit in het belang van de klanten maar ook van de werknemers.

In de sector van de dienstencheques bestaat er een bijzondere driehoeksrelatie tussen de werkgever, de huishoudhulp en de gebruiker. Tijdens deze crisis is het van essentieel belang dat het bedrijf met de klant en de huishoudhulp duidelijk communiceert over de beste manier om de gezondheid van de huishoudhulp en de klant te beschermen tegen mogelijke besmetting van het Covid-19-virus tijdens de uitvoering van het werk.


Instructies voor de gebruiker

  1. Een werknemer mag onder geen enkel beding werken bij een vermoedelijk besmet persoon. De gebruiker informeert de dienstenchequeonderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet.

  2. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstenchequeactiviteit plaatsvindt, verwittigt de gebruiker de dienstenchequeonderneming. Bij ontstentenis aan een werk-alternatief voor de werknemer, gelden de contractuele afspraken tussen de dienstenchequeonderneming en de gebruiker.

  3. Verlucht uw woning, bij voorkeur vóór de aankomst van uw huishoudhulp. Indien uw huishoudhulp het nodig acht tijdens het werk moet ook hij/zij de mogelijkheid hebben om de werkplek te verluchten.

  4. Zorg ervoor dat het schoonmaakmateriaal en de schoonmaakproducten makkelijk toegankelijk zijn. Was de microvezeldoeken (en andere doeken) op 60° na gebruik door uw huishoudhulp.

  5. Vermijd elk contact met uw huishoudhulp. Blijf niet in dezelfde ruimte waar uw huishoudhulp aan het werk is. En als dat niet mogelijk is, moet u de social distancing-regel (1,5 m afstand houden) verplicht naleven. We raden u eveneens aan om een mondmasker te dragen om het besmettingsgevaar te beperken.

  6. Voorzie de mogelijkheid voor uw huishoudhulp om zijn/haar handen te wassen zo veel als nodig. Water en zeep volstaat. Voorzie eveneens het nodige materiaal om de handen correct af te drogen (bij voorkeur wegwerpdoekjes).

  7. Maak bij voorkeur gebruik van elektronische dienstencheques. Gebruikt u toch nog papieren cheques? Leg ze op voorhand klaar om persoonlijk contact met uw huishoudhulp te vermijden.

  8. Contacteer uw dienstenchequeonderneming indien u of iemand van uw gezinsymptomen vertoont; zelfs bij lichte verschijnselen.

Informatie over het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques.

Hulp Nodig

Vind hier het antwoord op uw vraag

Nog andere vragen? Neem contact met ons op via