FR

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

U bent gebruiker van dienstencheques

U bent een erkende onderneming

iStock-1285783778_3-(3).jpg
Naar alle nieuwsberichten
22 november 2023 Enquête: Campagne #IKTOONRESPECT “Stop ongepast gedrag”

In 2023 heeft Vorm DC een sensibiliseringscampagne verspreid rond grensoverschrijdend... Meer zien

Terug

Ontvang ik een fiscaal attest ?

Als dienstenchequegebruiker kan u genieten van een fiscale aftrek of belastingskrediet. Sodexo bezorgt u jaarlijks een fiscaal attest om bij uw belastingaangifte te voegen.

Via welke weg ontvangt u het fiscaal attest?

Sodexo stuurt uw fiscaal attest :

  • Per e-mail (indien uw e-mailadres in uw dossier vermeld staat)
  • Per post (indien wij niet over uw e-mailadres beschikken)

Uw attest is ook beschikbaar in uw Beveiligde Zone.

Bovendien zijn de gegevens van uw fiscaal attest automatisch vooringevuld in uw belastingaangifte.
U kan uw fiscaal attest elk ogenblik nakijken op Tax-on-web.

Vergeet niet uw gegevens na te kijken op uw Beveiligde Zone, actualiseer ze indien nodig.  

Wat is er juist aftrekbaar ?

Wanneer u elektronische of papieren dienstencheques gebruikt, is er een fiscale aftrek voorzien op basis van uw domicilieadres op 1 januari van het jaar volgend op de aankoop van de dienstencheques.

Ligt uw domicilieadres in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan is de aftrek €1,50/dienstencheque voor de eerste 163 aangekocht per persoon.

Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend? U en uw partner hebben allebei recht op deze fiscale aftrek voor de op naam aangekochte dienstencheques. U moet hiervoor allebei over een gebruikersnummer bij Sodexo beschikken. Klik hier voor meer info.

Hulp Nodig

Vindt u niet wat u zoekt? Contacteer ons