FR

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

U bent gebruiker van dienstencheques

U bent een erkende onderneming

erkende-ondernemingen-3.jpg

Erkende onderneming

Naar alle nieuwsberichten
30 april 2024 Overschrijding spilindex Indexering van het bedrag van de regionale tussenkomst (Mei 2024)

Op 01/05/2024 wordt het bedrag van de regionale tussenkomst geïndexeerd. Meer zien

Terug

Wat is de betaling van een elektronische prestatie in meerdere keren ?
 

De bedoeling van deze functionaliteit is om de toekenning van dienstencheques aan een prestatie mogelijk te maken, zelfs als de gebruiker niet genoeg dienstencheques in zijn portefeuille heeft om de prestatie in één keer volledig te betalen.
 

Laten we een concreet voorbeeld nemen:

Er moet een prestatie van 5 uren betaald worden en de gebruiker heeft maar 2 dienstencheques in zijn portefeuille. Deze twee cheques worden toegekend aan deze prestatie die dan de nieuwe status “Gedeeltelijk toegekend” krijgt. Deze nieuwe status is zichtbaar voor de gebruiker en de onderneming, zodat ze beiden het aantal toegekende cheques kunnen zien en ook het aantal resterende cheques om de prestatie te vervolledigen.

De erkende onderneming kan de terugbetaling vragen voor deze 2 dienstencheques, zelfs als de prestatie niet volledig werd betaald. In de Beveiligde Zone zal een volledige opvolging mogelijk zijn om te weten waarvoor nog terugbetaling moet gevraagd worden.

Wanneer de gebruiker een nieuwe bestelling plaatst en als er een gedeeltelijk toegekende prestatie is, dan worden dienstencheques van deze bestelling eerst toegekend aan deze prestatie. De onderneming kan zien dat dienstencheques zijn toegekend en een terugbetaling aanvragen.

 

Deze nieuwe functionaliteit houdt enkele nieuwe mogelijkheden in voor het beheer van uw afgiften en prestaties:

Aanduidingen op het scherm voor het aanmaken van indieningen:

 • Een blauw pictogram wordt weergegeven naast de gedeeltelijk toegewezen prestatie waarvoor de dienstencheques nog moeten worden toegewezen.
 • In de kolom "Titel" wordt het aantal dienstencheques vermeld dat is toegekend en klaar is voor terugbetaling
 • In de kolom "Totaal aantal uren" wordt het aantal uren van de prestatie getoond.

Nieuwe statussen bij het exporteren van prestaties:

Statuscode (in de export van de prestaties) Benaming van de nieuwe status Achtergrond
16

Gedeeltelijk toegekend
(1ste gedeeltelijke toekenning)

De gebruiker had voldoende dienstencheques in zijn elektronische portefeuille om gedeeltelijk dienstencheques aan de prestatie toe te kennen (bijvoorbeeld: gedeeltelijke toekenning van 2 van de 4 vereiste cheques).
17 Gedeeltelijk terugbetaald De erkende onderneming heeft de terugbetaling gevraagd van de gedeeltelijk toegewezen dienstencheques (bijvoorbeeld: vraag voor terugbetaling van 2 van de 4 vereiste cheques).
18

Gedeeltelijk toegekend
(2de gedeeltelijke toekenning)

De gebruiker heeft bijkomende dienstencheques toegekend aan de prestatie, maar deze is daarmee nog niet volledig betaald (bijvoorbeeld: gedeeltelijke toekenning van een 3de cheque van de 4 vereiste cheques).
19

Gedeeltelijk toegekend
(laatste gedeeltelijke toekenning

De gebruiker heeft de laatste dienstencheque toegekend. De prestatie is hiermee volledig betaald (bijvoorbeeld: gedeeltelijke toekenning van de 4de en laatste cheque).

Het Excel-bestand voor de export van prestaties zal binnenkort worden aangepast, zodat u een volledige opvolging van gedeeltelijk toegekende prestaties kunt krijgen.

Beheer van de prestaties (wijzigen, annuleren en contrôle)

Belangrijk punt in het beheren van de prestaties : alle prestaties, de gedeeltelijk toegewezen prestaties inbegrepen, mogen gecancelled of gewijzigd worden zolang er geen (gedeetelijke) terugbetaling werd aangevraagd.

Wanneer een prestatie gecodeerd werd zijn er verschillende controlestappen die kunnen worden uitgevoerd bij het (gedeeltelijk) toewijzen van de cheques :

 1. De gebruiker kan verschillende controles uitvoeren vooraleer zijn cheques aan prestatie worden toegewezen:
  • Beschik ik nog over voldoende cheques ?
  • Hoeveel cheques werden er al gebruikt van mijn jaarlijkse quotum ?
  • Is het best dat de prestatie door mij wordt uitbetaald ? Of schakelen we best over naar het account van mijn partner ?
 1. De huishoudhulp kan nagaan voor welke gebruiker ze de uitgevoerde prestatie codeerd :
  • Ter info, één prestatie staat gelink aan één unieke gebruiker (met een uitzondering voor de moederschapshulpcheques).

 2. Bij het valideren van de prestatie kan de erkende onderneming nagaan of de prestatie voor de juiste gebruiker gecodeerd werd.

 3. Bij het bevestigen van de prestatie, kan de gebruiker nogmaals nagaan of hijzelf de prestatie wilt uitbetalen of indien hij wilt overstappen op de account van zijn partner. Indien de gebruiker wenst over te stappen op de account van zijn partner kan hij deze prestatie betwisten met aanvraag tot wijziging en kan de erkende onderneming deze opnieuw coderen op de juiste gebruiker.

 4. Vooraleer de (gedeeltelijk toegewezen) prestatie werd ingediend kan deze nog gewijzigd of geannuleerd worden. Eens een (gedeeltelijke) indiening werd aangevraagd kan er niets meer gewijzigd worden.

Hulp Nodig

Vindt u niet wat u zoekt? Contacteer ons